ΕΛΑ ΣΤΟ ΕΛΙΑ ΛΕΜΟΝΙ

Θα μας βρείς στη Θεσσαλονίκη.